Baza wiedzy

Państwo - co to jest? Teorie genezy państwa

Co to jest państwo? Koncepcja wspólnotyPaństwo to najwyższa forma organizacji społeczeństwa. Obejmuje władzą określone terytorium i jego stałych mieszkańców, a w określonym stopniu innych ludzi w nim przebywających. Stanowi prawa i poprzez swoją aparaturę dąży do ich egzekwowania. Charakterystyczne dla danego kraju są jego niepodległość i własny rząd.

Więcej…

   

Polska a NATO

Polska w NATOPolska a NATO (North Atlantic Treaty Organization)

Rozpad powojennej Europy na dwa obozy: demokratyczny i komunistyczny zaostrzała dodatkowo polityczna i wojskowa rywalizacja pomiędzy nimi. Jej efektem było właśnie powstanie w 1949 r. Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (North Atlantic Treaty Organisation), który miał dać gwarancje bezpieczeństwa krajom członkowskim na wypadek agresji militarnej ze strony ZSRR i państw komunistycznych oraz działać odstraszająco wobec wszelkich planów napaści zbrojnej na Europę Zachodnią.

Więcej…