Tożsamość europejska - Europejczycy

EuropejczycyObecnie coraz częściej dyskutuje się nad istotą tożsamości europejskiej. Z jednej strony jest ona poruszana przy temacie zagrożeń dla tejże tożsamości, a z drugiej strony stawiane są pytania czym ona w ogóle jest i jak powinniśmy ją definiować. Znalezienie odpowiedzi nie jest łatwe, a problemy definicyjne rodzą się już na samym początku. Po pierwsze należy rozpocząć od odpowiedzi na pytanie czym jest tożsamość, a zaraz po tym zdefiniować kolejne kluczowe pojęcie, czyli europejskość.

Więcej…

 

Państwa członkowskie należące do Unii Europejskiej

Państwa członkowskie Unii EuropejskiejUnia Europejska jest związkiem państw o charakterze polityczno-gospodarczym. Zrzesza kraje europejskie w celach szeroko pojętej integracji, która a założenia ma przebiegać na polach: politycznym i gospodarczym, ale niezwykle ważnym celem UE jest również integracja na polu społecznym, znosząca bariery oraz tworząca społeczeństwo europejskie.

Więcej…

   

Strefa Euro

Kraje europejskie o walucie EuroStrefę Euro tworzą kraje członkowskie Unii Europejskiej, które przyjęły wspólną walutę. Została ona wprowadzona w 1999 roku, ale w obiegu znalazła się dopiero trzy lata później. Wtedy w formie gotówkowej stała się środkiem płatniczym w 18 krajach Unii.

Więcej…

 

Strefa Schengen

Mapa mała SchengenStrefą Schengen w Unii Europejskiej jest obszar, w którym nie obowiązuje kontrola graniczna na granicach wewnętrznych. Oznacza to, że na obszarze obowiązywania strefy Schengen nie jest przeprowadzana kontrola graniczna. Nie istnieją przejścia graniczne, a przepływ osób i towarów jest bardzo swobodny.

Więcej…