CoR - Europejski Komitet Regionów

Europejski Komitet Regionów (CoR - Committee of the Regions) jest organem doradczym Unii Europejskiej, który reprezentuje samorządy lokalne i regionalne. Został ustanowiony w 1994 roku na mocy Traktatu z Maastricht, aby zapewnić, że regionalne i lokalne władze mają głos w procesie tworzenia polityki UE. CoR działa na rzecz zbliżenia Unii Europejskiej do jej obywateli poprzez uwzględnianie perspektywy regionalnej i lokalnej w legislacji unijnej.

Więcej…

 

SIS - System Informacyjny Schengen

SIS - System Informacyjny Schengen (Schengen Information System) to kluczowy element współpracy w zakresie bezpieczeństwa i kontroli granicznej w krajach należących do strefy Schengen. SIS umożliwia wymianę informacji między państwami członkowskimi na temat osób i obiektów poszukiwanych lub nadzorowanych, co wspiera zarówno organy ścigania, jak i służby graniczne.

Więcej…

   

ETS - Europejski System Handlu Emisjami

Europejski System Handlu Emisjami (ETS - Emissions Trading System) to kluczowy element polityki klimatycznej Unii Europejskiej, mający na celu ograniczenie emisji gazów cieplarnianych. ETS, uruchomiony w 2005 roku, jest największym na świecie systemem handlu emisjami i stanowi centralny element strategii UE na rzecz osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku.

Więcej…

 

WPR - Wspólna Polityka Rolna

Wspólna Polityka Rolna (WPR) Unii Europejskiej to zestaw polityk mających na celu wspieranie rolnictwa w krajach członkowskich UE. WPR została wprowadzona w 1962 roku i od tego czasu była wielokrotnie reformowana, aby dostosować się do zmieniających się potrzeb rolnictwa oraz społeczeństw europejskich.

Więcej…