Kraje należące do Unii Europejskiej

1 Włochy
2 Węgry
3 Szwecja
4 Słowenia
5 Słowacja
6 Rumunia
7 Portugalia
8 Polska
9 Niemcy
10 Malta
11 Łotwa
12 Luksemburg
13 Litwa
14 Irlandia
15 Holandia
16 Hiszpania
17 Grecja
18 Francja
19 Finlandia
20 Estonia
21 Dania
22 Czechy
23 Cypr
24 Chorwacja
25 Bułgaria
26 Belgia
27 Austria