Symbole Unii Europejskiej

Symbole Unii Europejskiej

Unia Europejska jest wspólnotą, przyjmującą postać związku krajów o charakterze polityczno-gospodarczym, zakładającym szeroko pojęta integrację. Na chwilę obecną zrzesza 28 europejskich krajów. To największa taka organizacja nie tylko w Europie, ale i na całym świecie.

Unia posiada własne symbole, podkreślające ideę jedności i integracji. Wszystkie zostały przedstawione i zaakceptowane w 2004 roku, w czasie szczytu UE w Brukseli. Wpisano je również w Traktat Konstytucyjny, co sprawiło, że stały się formalnymi i oficjalnymi wyróżnikami Unii.

Symbole są cztery i są nimi: hymn Unii, flaga, Dzień Europy oraz wspólna dewiza.

Symbole oficjalne Unii Europejskiej

Hymn Unii Europejskiej

Hymnem Unii Europejskiej jest końcowa kantata IX symfonii Ludwiga van Beethovena w aranżacji instrumentalnej Herberta von Karajana. Zaproponowanie Ody do radości jako Hymnu Europy miało miejsce w 1971 roku. Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy wysunęło kandydaturę tego utworu ze względu na jego optymistyczny wydźwięk oraz promowanie idei jedności oraz wolności. Komitet Ministrów Rady Europy zaakceptował ją rok później, a w Dniu Europy oficjalnie odegrano Odę do radości jako Hymn Europy. Od 1993 roku utwór jest również Hymnem Unii Europejskiej, granym na wszelkich ważnych uroczystościach oraz szczytach.

Flaga Unii Europejskiej

Kolejny symbol, flaga Unii Europejskiej, to dwanaście żółtych gwiazdek ułożonych w okręg i przedstawionych na ciemnoniebieskim tle. Ilość gwiazdek nie ma związku z aktualną liczbą państw członkowskich. Nawet w chwili przyjmowania flagi krajów członkowskich było już czternaście. Gwiazdy na fladze mają symbolizować jedność i harmonię, pomiędzy europejskimi krajami. Ponadto liczba 12 kojarzy się nam z całością i czymś doskonałym. Pamiętajmy, że jest 12 znaków zodiaku, 12 miesięcy w roku, 12 godzin na tarczy zegara oraz było 12 Apostołów. W przypadku Unii ma podkreślać, że wspólnota jest całością, jednością, a państwa integrują się i solidaryzują ze sobą.

Idea posiadania własnej flagi pojawiła się w 1950 roku. Rada Europy zwołała komitet, który miał zająć się przeglądaniem przedstawionych propozycji. Projektów było ponad 100, a tym aż jedną piątą zgłosiła ta sama osoba. By to Arsèn Heitz, pracownik poczty. Ostatecznie decyzja została podjęta 5 lat później, w grudniu 1955 roku. Zaakceptowany został jeden z projektów Heitza, przedstawiający konstelację gwiazd na niebieskim tle. Rada bardzo dążyła do tego, aby przyjęta flaga stała się oficjalnym symbolem UE i reprezentowała wspólnotę, podkreślając jej jedność. Dokładała wszelkich starań, aby inne instytucje Unii również przyjęły flagę jako własną.

W 1986 roku Parlament Europejski przyjął ją jako jeden z symboli europejskich, a dwa lata później zaprezentowano ją podczas spotkania szefów państw i rządów w Mediolanie. Flagę oficjalnie wywieszono po raz pierwszy 29 maja 1986 roku przed siedzibą Komisji Europejskiej. Odegrano również hymn Europy. Gdy w 1993 roku powstała Unia, flaga automatycznie stała się jednym z jej symboli, mimo iż traktat lizboński nie regulował tych kwestii.

Dzień Europy

Kolejnym symbolem UE jest Dzień Europy, przypadający na 9 maja. Tego dnia w 1950 roku francuski minister spraw zagranicznych, Robert Schuman, przedstawił Plan Szumana, stanowiący ideę utworzenia Unii Europejskiej. Dla upamiętnienia tego wydarzenia co roku obchodzone jest święto wspólnoty.

Dewiza Unii Europejskiej

Z kolei dewiza Unii przyjmuje postać motta: Zjednoczeni w różnorodności. Hasło ma nawoływać do integracji, ale i poszanowania własnych kultur, praw i przekonań.

Symbole nieoficjalne Unii Europejskiej

Nieformalnym symbolem jednoczącym Unię jest również euro, czyli wspólna waluta. Nazwę przyjęto w 1995 roku na posiedzeniu w Madrycie. Euro po raz pierwszy znalazło się w obiegu gotówkowym w 2002 roku. Na chwilę obecną waluta została przyjęta przez 18 państw członkowskich wspólnoty.

Często do symboli UE, oczywiście nieoficjalnych, zalicza się również paszport UE oraz unijną maskotkę, czyli Syriusza. Paszport jest dokumentem potwierdzającym obywatelstwo w Unii, a dokładnie jednego z jej krajów członkowskich. Ma kolor wina burgundzkiego i jest identyczny we wszystkich krajach UE. Na paszporcie, ponad nazwą kraju ojczystego, widnieje napis: Unia Europejska.

Z kolei maskotką UE jest uśmiechnięta, niebieska stonoga, oficjalnie występująca w granatowej koszulce z żółtymi gwiazdkami. Każdy kraj członkowski ma jednak prawo przedstawiać Syriusza z atrybutami, która się z nim wiążą. Hiszpańska maskotka gra na gitarze, fińska ma ze sobą narty, a Brytyjka nosi czarny melonik. Syriusz został stworzony dla dzieci, które od najmłodszych lat mogą poznać Unię i bawić się na wielu uroczystościach i imprezach w towarzystwie tej sympatycznej postaci. Unia posiada również własną stronę internetową, którą również można uznać za jej nieoficjalny symbol. Jest ona dostępna od 2005 roku.