Ojcowie założyciele Unii Europejskiej - od nich się zaczęło

W XX wieku kolejni wizjonerscy przywódcy inspirowali tworzenie Unii Europejskiej, w której żyjemy dzisiaj. Byli zróżnicowaną grupą ludzi, którzy mieli te same ideały: zjednoczoną, zamożną, pokojową Europę. Poniżej przedstawiamy opis kilka głównych postaci, które przyczyniły się do powstania UE.

Konrad Adenauer

Pragmatyczny demokrata. Pierwszy kanclerz Republiki Federalnej Niemiec, który stał na czele nowoutworzonego państwa w latach 1949-63, zmienił oblicze powojennej historii niemieckiej i europejskiej. Podstawą polityki zagranicznej Adenauera była pojednanie z Francją. Wraz z francuskim prezydentem Charles de Gaulle osiągnięto historyczny punkt zwrotny: w 1963 r. gdy dwa wrogie sobie kraje Niemcy i Francja podpisały traktat przyjaźni, który stał się jednym z kamieni węgielnych na drodze do integracji europejskiej.

Winston Churchill

Żołnierz, dziennikarz wojenny i brytyjski premier (1940-45 i 1951-55), był jednym z pierwszych, którzy wezwali do stworzenia "Stanów Zjednoczonych Europy". Po drugiej wojnie światowej był przekonany, że tylko zjednoczona Europa może zagwarantować pokój. Jego celem było wyeliminowanie europejskich bolszewizmu nacjonalizmu raz na zawsze.

Jean Monnet

Francuski doradca ds. politycznych i ekonomicznych Jean Monnet poświęcił się procesowi integracji europejskiej. Był inspiracją do "Planu Schumana", który przewidywał połączenie zachodnioeuropejskiego przemysłu ciężkiego. Monnet pochodził z regionu Cognac we Francji. Kiedy opuścił szkołę w wieku 16 lat, podróżował jako dystrybutor koniaków, później także jako bankier. Podczas obu wojen światowych zajmował wysokie stanowiska w zakresie koordynacji produkcji przemysłowej we Francji i Wielkiej Brytanii.

Robert Schuman

Architekt projektu integracji europejskiej, wykwalifikowany prawnik i francuski minister spraw zagranicznych w latach 1948 i 1952, uważany jest za jednego z założycieli ojców europejskiej jedności. We współpracy z Jean Monnetem opracował znany na całym świecie Plan Schumana, który opublikował 9 maja 1950 r., datę obecnie uznawaną za narodziny Unii Europejskiej. Zaproponował wspólną kontrolę nad produkcją węgla i stali, najważniejszymi materiałami dla przemysłu zbrojeniowego.

Paul-Henri Spaak

"Europejski mąż stanu" - był wiodącą postacią w formułowaniu treści traktatu rzymskiego. Na konferencji "Messina" w 1955 r. sześć zaangażowanych rządów powołało go na stanowisko przewodniczącego komitetu roboczego przygotowującego traktat.

Joseph Bech

Luksemburski polityk pomagający ustanowić Europejską Wspólnotę Węgla i Stali we wczesnych latach pięćdziesiątych i wiodący architekt integracji europejskiej w latach pięćdziesiątych.

Postacie wymienione powyżej to osoby, które w znaczący sposób przyczyniły się do powstania Unii Europejskiej, w której żyjemy obecnie. Należy jednak pamiętać, że osób zaangażowanych w tworzenie wspólnoty było znacznie więcej.