Dofinansowanie i dotacje unijne 2014-2020

Fundusze unijneDofinansowanie z Unii Europejskiej i Dotacje Unijne - Perspektywa finansowa 2014-2020

Prowadzisz działalność gospodarczą - mały biznes lub duże przedsiębiorstwo zatrudniające kilkudziesięciu pracowników, a Twojej firmie brakuje środków na rozwój i/lub wprowadzenie nowych technologii? Jeśli tak, to środki z funduszy unijnych są właśnie dla Ciebie. Fundusze unijne stanowią doskonały sposób na pozyskanie pieniędzy na rozwój i unowocześnienie przedsiębiorstwa, a także szkolenia dla pracowników.

Nowa perspektywa finansowa, która będzie obowiązywała w latach 2014-2020 i zastąpi perspektywę z lat 2007-2013 stanowi doskonały moment na pozyskanie dofinansowania lub dotacji.

Inteligentny Rozwój

W nowej perspektywie finansowej przedsiębiorstwa będą mogły pozyskać środki na dotację w ramach nowego programu operacyjnego bazującego na dawnym Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka i nazywać się będzie Inteligentny Rozwój. W ramach nowego programu operacyjnego każdy przedsiębiorca - mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa będzie mógł pozyskać środki na zadania takie jak: wsparcie prowadzenia B+R, zwiększenie potencjału naukowo-badawczego, czy wspieranie innowacyjności. Planowana pula środków przeznaczona do wykorzystania w PO Inteligentny Rozwój wynosi  ok. 8,5 mld euro. To bardzo duża kwota, która na pewno przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności i innowacyjności polskich przedsiębiorstw, a tym samym polskiej gospodarki, powodując wzrost PKB. Warto skorzystać z dofinansowania w ramach PO Inteligentny Rozwój i aktywnie wspierać wprowadzanie nowych rozwiązań i technologii we własnej firmie, przyczyniając się do zwiększenia innowacyjności własnego regionu i kraju.

Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój

Fundusze unijne to także możliwość szybkiego i łatwego uzyskania dofinansowania na specjalistyczne szkolenia dla pracowników. Aby przedsiębiorstwo rozwijało się w oparciu o doświadczonych i wykwalifikowanych specjalistów niezbędne jest zapewnienie pracownikom specjalistycznych szkoleń, a także umożliwienie ponoszenia kwalifikacji zawodowych i nabycie nowych umiejętności. Po to właśnie został opracowany Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój, który w perspektywie 2012-2020 zastąpi Program Operacyjny Kapitał Ludzki.  Planowana pula środków w ramach tego programu wyniesie ok. 4,5 mld euro. Część tej kwoty zostanie przeznaczona właśnie wzrost kompetencji zawodowych pracowników oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych w celu podniesienia jakości pracy i zwiększenia ich wydajności oraz efektywności.

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Duże przedsiębiorstwa będą mogły pozyskać dofinansowanie także w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, który stanowi kontynuację programu o tej samej nazwie działającego w perspektywie 2007-2013. Głównym zadaniem Po IiŚ będzie w latach 2014-2020 będzie zwiększenie efektywności gospodarki, wspieranie zrównoważonego rozwoju i racjonalnego gospodarowania zasobami naturalnymi oraz odpadami.  W ramach tego programu będzie można pozyskać środki np. na budowę/rozbudowę elektrowni wiatrowych, wdrażanie inteligentnych systemów produkcyjnych, czy zwiększenie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych. Planowana pula środków do wydania w ramach PO IiŚ to ok. 27,5 mld euro.

Regionalne Programy Operacyjne

Dotacje unijne będzie można pozyskać także w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych. Każde województwo wdraża regionalny program operacyjny mając do rozdysponowania określoną sumę pieniędzy, którą przeznacza na działania mające na celu zmniejszenie  i/lub ograniczenie najistotniejszych dla danego regionu problemów. Jednak w każdym z regionalnych programów operacyjnych w latach 2007-2013 zostały zakontraktowane środki na działania mające na celu rozwój przedsiębiorstw.  W ramach nowej perspektywy będzie podobnie dlatego warto śledzić informacje w regionalnych środkach masowego przekazu, a także strony internetowe jednostek odpowiedzialnych za wdrożenie regionalnych programów operacyjnych w celu uzyskania dokładnych informacji o tym, ile oraz na jakie zadania można uzyskać dofinansowanie.

Nowa perspektywa na lata 2014-2020 bazująca na doświadczeniu w ramach wdrażania perspektywy finansowej 2007-2013 to doskonały sposób na pozyskanie dotacji na rozwój i unowocześnienie przedsiębiorstwa, a także zwiększenie jego efektywności. Warto skorzystać z szerokiego wachlarza możliwości pozyskania dotacji na własny biznes i zwiększenie konkurencyjności na rynku,  wspierając jednocześnie rozwój regionu oraz polskiej gospodarki.