Państwa założycielskie Unii Europejskiej

Państwa założycielskie Unii Europejskiej.

Za założycieli Unii Europejskiej uznaje się sześć krajów, które obecnie są jej członkami. Są to Belgia, Holandia, Francja, Niemcy, Włochy oraz Luksemburg. Wszystkie te kraje przyjęły walutę euro oraz przystąpiły do Strefy Schengen.

Belgia jest państwem federacyjnym, składającym się z trzech regionów: Flandrii na północy, Regionu Brukseli oraz Walonii, znajdującej się na południu. Co ciekawe, w każdym z tych regionów ustanowiony jest inny język urzędowy. Na północy mówi się po niderlandzku, a na południu do francusku. Okolica Brukseli jest dwujęzyczna. Belgia to monarchia konstytucyjna, którą rządzi dwuizbowy Parlament, składający się z Senatu oraz Izby Reprezentantów, będącą odpowiednikiem sejmu. Nie da się ukryć, że Belgia jest ważnym, europejskim krajem. Znajduje się tu bowiem wiele organów i instytucji, ważnych dla naszego kontynentu. W Brukseli ma swoją siedzibę większość instytucji i organów UE: Parlament Europejski, Rada Unii Europejskiej, Komisja Europejska, Rada Europejska, ale także NATO. Belgia jest członkiem strefy Schengen od 1985 roku.

Sąsiadką Belgii jest Holandia ze stolicą w Amsterdamie, kolejny kraj Beneluxu, uważany za państwo założycielskie Unii Europejskiej. Holandia jest zwana również Królestwem Niderlandów. Rządzi nią dwuizbowy Parlament, składający się z Izby Wyższej i Niższej. Holandia jest członkiem Stefy Schengen od 1985 roku.

Kolejnym krajem założycielskim jest Luksemburg, a dokładniej: Wielkie Księstwo Luksemburga, niewielkie państwo, graniczące z Francją, Niemcami oraz Belgią. Językami, jakich używa się w tym kraju są język niemiecki, francuski oraz luksemburski, podobny do języka niemieckiego. W szkołach dzieci uczą się wszystkich trzech, ale na poziomie języka ojczystego obywatele władają zazwyczaj językiem luksemburskim i francuskim. Luksemburg jest monarchią konstytucyjną, z wielkim księciem jako głową państwa. Rząd składa się jednoizbowego parlamentu, któremu przewodzi premier. W Luksemburgu swoją siedzibę ma Europejski Trybunał Sprawiedliwości, jedna z instytucji Unii Europejskiej. Kraj ten jest członkiem strefy Schengen od 1985 roku.

Kolejne państwo założycielskie, Niemcy, to kraj UE o największej liczbie ludności, ilość mieszkańców przekracza bowiem 80 milionów. Niemcy ze stolicą w Berlinie są republika federalną, rozciągającą się od Morza Północnego do Alp. Przepływają przez nie wielkie, europejskiej rzeki: Łaba, Dunaj oraz Ren. Rolę parlamentu pełni w Niemczech Bundestag, w rękach którego skupia się władza ustawodawcza oraz Bundesrat, złożony z przedstawicieli poszczególnych landów. Językiem urzędowym w państwie jest język niemiecki. Co ciekawe, jest on jednym z najpopularniejszych w całej Unii, używanym przez największą ilość mieszkańców krajów członkowskich. Niemcy są krajem członkowskim strefy Schengen od 1985 roku.

Z Niemcami graniczy kolejny założyciel, a mianowicie Francja. Jest republiką, na czele której stoi prezydent, sprawujący władzę wraz z dwuizbowym parlamentem, składającym się ze Zgromadzenia Narodowego oraz Senatu. Ostatnim państwem założycielskim są Włochy, nieco oddalone na mapie od poprzednich. Znajdują się one na Półwyspie Apenińskim. Są republiką z dwuizbowym parlamentem, składającym się z Senatu i Izby Deputowanych. Językiem urzędowym jest włoski, ale mieszkańcy kraju posługują się również jego licznymi dialektami. Włochy są członkiem strefy Schengen od 1990 roku.

Kraje założycielskie, zjednoczone w Europejskiej Wspólnocie Gospodarczej stały się inicjatorami europejskiej integracji. Gdy w 1993 roku na mocy traktatu z Maastricht powstała Unia Europejska stały się one jej pierwszymi państwami członkowskimi.