Europejski Dzień Języków

Europejski Dzień Języków

Rada Europy ustanowiła rok 2001 Rokiem Języków. Od tego czasu, 26 września, obchodzimy Europejski Dzień Języków. Obecnie jest on świętowany w 45 krajach. Jego głównym zadaniem jest uświadamianie o konieczności nauki języków obcych, zachęcanie do niej oraz uwrażliwianie na korzyści, jakie płyną ze znajomości języków. Wymieniane są oczywiście: lepsze perspektywy zawodowe, łatwość w czytaniu książek i oglądaniu filmów w oryginale czy sprawniejsze porozumiewanie się z cudzoziemcami.

Uwidoczniana jest również nauka dla samej satysfakcji opanowania danego języka. Promowanie nauki języków obcych czynione jest na wiele sposobów. W krajach członkowskich odbywają się różnorodne akcje, których celem jest zachęcenie do zdobywania wiedzy, na przykład w postaci konkursów, festynów czy koncertów. Mają one propagować pogłębianie znajomości języków, które już znamy, jak również uwrażliwiać na konieczność nauki nowych.

W ramach tych przedsięwzięć znajomość języków kreowana jest jako przepustka do lepszego, ciekawszego życia. Posługiwanie się językami obcymi staje się dla nas szansą na intratniejszą posadę, interesujące znajomości czy doskonalenie siebie.

Europejski Dzień Języków próbuje zerwać z wizerunkiem nauki języka jako przymusu. Taki obraz nierzadko młodzi ludzie wynoszą ze szkoły, co przekłada się na niechęć do dalszego zgłębiania wiedzy i poszerzania zasobu słownictwa. Ustanowione przez Radę Europy święto ma pokazywać, że uczenie się języków nie musi być obowiązkiem, ale naszym wyborem i przyjemnością, dająca wymierne korzyści oraz ogromną satysfakcję.

Ponadto, celem obchodzenia Europejskiego Dnia Języków jest uświadamianie obywateli w kwestii istnienia wielu odmian języków i regionalnych dialektów. Ważne jest również zdawanie sobie sprawy z zamieszkania w każdym kraju dużego odsetka mniejszości narodowych, posiadających własny język, zwyczaje i kulturę.

Można to podsumować następująco

Europejski Dzień Języków propaguje naukę języków oraz uczy tolerancji. Wokół nas są różni ludzie, reprezentujący odmienne narody, rasy, posiadające inne wartości i poglądy. Otwartość na to, co inne może pomóc każdemu z nas stać się lepszym człowiekiem: bardziej świadomym, tolerancyjnym i dojrzałym.

Regularne przypominanie o tym w ramach Europejskiego Dnia Języków wydaje się jak najbardziej trafionym pomysłem.