Rada Europejska

Rada Europejska.

Rada Europejska jest najważniejszą instytucją polityczną w Unii Europejskiej. Rada Europejska składa się z przewodniczącego Komisji Europejskiej i przywódców lub premierów państw członkowskich. Przewodniczącym Rady Europejskiej ( tzw.  Prezydent Europy ) jest wybierany na kadencję o długości dwa i pół roku przez Radę Europejską kwalifikowaną większością głosów.

Istnieje możliwość jednego odnowienia kadencji Przewodniczącego Rady Europejskiej na kolejny dwu i pół roczny okres. Przewodniczący Rady Europejskiej reprezentuje Unię Europejską na zewnątrz w kwestiach wspólnotowej polityki zagranicznej i w sprawach bezpieczeństwa. Przewodniczący przewodniczy zebraniom Rady Europejskiej, przygotowuje zebrania i prowadzi ich prace, zapewniając ciągłość prac kładąc nacisk na zapewnienie konsensusu. Jego działania nie mogą kolidować z działaniami Wysokiego Przedstawiciela do spraw Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa Unii Europejskiej.

Zadania Rady Europejskiej

Głównym zadaniem Rady Europejskiej jest nakreślanie podstawowych kierunków polityki Unii Europejskiej, jej polityka zagraniczna, bezpieczeństwo oraz integracja.