Strefa euro - powstanie

Strefa euroStrefa euro jest to obszar obowiązywania wspólnej waluty europejskiej, obejmujący niektóre kraje Unii Europejskiej. O wprowadzeniu wspólnej waluty i powstaniu strefy euro ostatecznie zadecydowano w 1991 roku w Traktacie z Maastricht.

Ustalono wówczas warunki ekonomiczne tzw. kryteria konwergencji, które musiały spełnić państwa chcące przystąpić do strefy euro. Wszystko było zorganizowane w kilku etapach.:

I etap

Nazywany był okresem przejściowym, rozpoczął się on w 1999 roku, czyli wtedy kiedy euro zaczęło obowiązywać w krajach członkowskich Unii Walutowej jako waluta rozliczeń bezgotówkowych.

II etap

II etap był nazywany okresem podwójnego obrotu pieniądza. Rozpoczął się on 1 stycznia 2002 roku i zakończył 28 lutego tego samego roku. Polegał on na tym, że w krajach UE waluta euro funkcjonowała równolegle z walutami narodowymi, które były stopniowo wycofywane z rynku.

III etap

Jest to ostatni etap. Rozpoczął się 1 marca 2002 roku, kiedy to euro stało się jedynym prawnym środkiem płatniczym w 12 krajach Unii Europejskiej.