Strefa Schengen

Mapa mała SchengenStrefą Schengen w Unii Europejskiej jest obszar, w którym nie obowiązuje kontrola graniczna na granicach wewnętrznych. Oznacza to, że na obszarze obowiązywania strefy Schengen nie jest przeprowadzana kontrola graniczna. Nie istnieją przejścia graniczne, a przepływ osób i towarów jest bardzo swobodny.

Jeśli jednak zdecydujemy się na przekroczenie granicy zewnętrznej, na przykład z państwem nienależącym do strefy Schengen, podlegamy kontroli granicznej, a nierzadko niezbędne jest również posiadanie wizy.

Strefa Schengen powstała na mocy układu, zawartego 14 czerwca 1985 roku w Luksemburgu. Celem jej utworzenia ma być zapewnianie bezpieczeństwa państwom, które zdecydowały się przystąpić do układu. Historia strefy sięga roku 1984, kiedy to dwa europejskie kraje: Francja i Niemcy zdecydowały się na zawarcie umowy, która miała ułatwiać obywatelom obu państw przekraczanie granicy między nimi.

Mapa - strefa Schengen

Porozumienie zostało podpisane w miejscowości Saarbrucken. Wieść o tych poczynaniach szybko rozeszła się po sąsiednich krajach, a unią szczególnie zainteresowane były kraje Beneluxu (Belgia, Holandia, Luksemburg). W czerwcu 1985 roku miało miejsce podpisanie porozumienia, które weszło w życie w 1995 roku i rozszerzyło strefę Schengen. W kolejnych latach do strefy przystępowały kolejne kraje. W 1995 roku zdecydowały się na to Portugalia i Hiszpania. Dwa lata później przyszła kolej na Włochy i Austrię. W roku 2000 do strefy Schengen przystała Grecja. Rok później na ten krok zdecydowały się trzy państwa skandynawskie: Norwegia, Szwecja i Finlandia oraz Islandia. Norwegia i Islandia traktowane są jako kraje stowarzyszone.

Rok 2007 był czasem przyłączenia do strefy dużej grupy państw, w tym roku przystąpiła do strefy Polska. Oprócz nas na ten krok zdecydowali się również nasi sąsiedzi: Słowacja, Czechy i Litwa, ale także Łotwa, Estonia, Słowenia, Węgry oraz Malta. W 2009 roku strefa Schengen powiększyła się o Szwajcarię. Obecnie do strefy chcą przystąpić cztery kolejne państwa. Najbliżej osiągnięcia celu są Chorwacja oraz Cypr.

Republika Cypryjska na obecną chwilę spełnia jedynie dwa z pięciu punktów, koniecznych do stania się członkiem strefy Schengen. Jej przystąpienie datuje się więc najwcześniej na rok 2017. Dwa kolejne, a mianowicie Rumunia i Bułgaria nie posiadają jeszcze bliżej określonych dat przystąpienia do porozumienia.

Co ciekawe, w wielu przypadkach państwa członkowskie strefy Schengen decydują się na częściowe przywrócenie kontroli na granicach. Ma to związek z reagowaniem na sytuacje, gdy dbanie o bezpieczeństwo jest szczególnie istotne. Polska, będąca członkiem strefy Schengen od 2007 roku, zdecydowała się na takie działania dwukrotnie. Po raz pierwszy kontrola na granicach została przywrócona w czerwcu 2012 roku, w czasie trwania Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej. Sytuacja powtórzyła się w listopadzie 2013 roku w czasie konferencji klimatycznej w stolicy.