Znak Euro

Znak EuroZnakiem Euro określamy symbol europejskiej waluty. Jest on stosowany oficjalnie w strefie euro na terenie Unii Europejskiej, czyli w krajach, które przyjęły walutę i wprowadziły ją do obiegu.

Prace nad projektem symbolu doprowadziły do wyłonienia dziesięciu najlepszych propozycji. Kolejny etap selekcji wyróżnił dwie, które przedstawiono Komisji Europejskiej. Do niej należał ostateczny wybór symbolu europejskiej waluty.

Komisja zdecydowała się na przyjęcie projektu kwartetu specjalistów, którzy nie zgodzili się na jawnienie swoich danych opinii publicznej. Prawdopodobnie jednym z nich jest jednak Alan Billiet, grafik pochodzenia belgijskiego. Właśnie jemu przypisuje się więc zaszczyt stworzenia znaku Euro.

Komisja Europejska zaprezentowała wybrany projekt znaku dnia 12 grudnia 1996 roku. Warto wiedzieć, że symbol inspirowany jest kształtem epsilon, piątej litery greckiego alfabetu. Nie jest to przypadkowe, ponieważ Grecja uznawana jest za początek cywilizacji na naszym kontynencie. Ponadto, znak przypomina literę E, która jest pierwszą w nazwie naszego kontynentu. Z kolei dwie linie przecinające znak mają świadczyć o sile waluty oraz jej stabilności w świecie finansowym.

Przyjęcie projektu przez Komisję sprawiło, że to właśnie ona zajęła się ostatecznymi szlifami znaku, w tym doborem jego wielkości, proporcji oraz kolorów. Obecnie istnieje zatwierdzona, oficjalna konstrukcja znaku Euro, przyjęta we wszystkich krajach UE.

Samo zatwierdzenie symbolu było jednak tylko jednym z etapów wprowadzenia nowej waluty. Zaistniała bowiem konieczność rozwiązania kwestii kodowania znaku na różnych uradzeniach, w tym komputerze oraz telefonie komórkowym. Aby uzyskać znak Euro, korzystając z klawiatur komputera, należy wpisać kombinację klawiszy Alt Gr oraz litery U. Wielu producentów telefonów komórkowych stworzyło nowoczesne modele ze znakiem Euro na klawiaturze. Obecnie najpopularniejszy symbol euro znajduje się we Frankfurcie, w Europejskim Banku Centralnym. Ta neonowa rzeźba przedstawia znak Euro, otoczony dwunastoma, złotymi gwiazdami.