Czym jest Unia Europejska?

Unia Europejska jest organizacją międzynarodową, zakładająca polityczną i gospodarczą współpracę państw Europy. Została założona w 1993 roku po podpisaniu traktatu w Maastricht w wyniku przekształcenia się Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, która uważa się za pierwowzór UE.

Na początku do wspólnoty należało sześć państw. Członkiem Unii może być każde państwo europejskie, które jest suwerenne, niepodległe i demokratyczne. Co kilka lat do wspólnoty dołączały kolejne kraje. Obecnie jest ich dwadzieścia siedem. Polska dołączyła do Unii Europejskiej 1 maja 2004 roku na mocy pozytywnego wyniku referendum, przeprowadzonego wśród obywateli. Wielu Polaków obawiało się przystąpienia naszego kraju do UE, ale należy zdawać sobie sprawę z tego, jak wiele Polska może zyskać po staniu się członkiem wspólnoty.

Fundusze Europejskie

Na szczęście można przyznać, że bardzo dobrze wykorzystujemy fundusze europejskie, które nam przysługują. Wiele firm składa wnioski o dofinansowania z UE. Granty wykorzystywane są nie tylko na rozwój firm i przedsiębiorstw, ale również na badania naukowe. To szansa dla wielu uniwersytetów i instytutów badawczych nie tylko na kontynuowanie badań, ale również na ich rozpoczęcie i prowadzenie. Wiele badań jest bardzo kosztownych, więc unijne granty są niezwykle pomocne.

Unia Europejska zajmuje się także wspieraniem oświaty i kultury. Wiele projektów finansowanych jest z funduszy unii Europejskiej. Wspólnota pomaga w budowaniu dróg, szkół, wyposażaniu sal komputerowych. Wiele muzeów i innych obiektów zawiązanych z kulturą również zyskało dzięki funduszom z Unii Europejskiej.

Wspierane są zarówno lokalne firmy jak i przedsięwzięcia. Wspólnota oferuje także wiele miejsc pracy dla Polaków. Jest to dla nas szansa na zdobycie cennego doświadczenia. Wiele osób w Polsce nie może znaleźć pracy, która odpowiadałaby ich aspiracjom. Wiele krajów UE chętnie zatrudnia naszych rodaków. Polacy cenieni są za pracowitość, kompetencję, sumienność, dyspozycyjność, miłe usposobienie oraz gotowość do uczenia się nowych rzeczy.