Parlament Europejski

Parlament Europejski BrukselaParlament Europejski jest jedną z instytucji Unii Europejskiej, który wraz z Komisją Europejską oraz Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości dopełnia trójpodział władzy we wspólnocie. W rękach Parlamentu skupia się władza ustawodawcza. Pewne uprawnienia legislacyjne posiada również Rada Unii Europejskiej.

Historia Parlamentu Europejskiego sięga roku 1952, kiedy na mocy traktatów rzymskich powołano do życia Europejską Wspólnotę Węgla i Stali, zapoczątkowującą ideę integracji na naszym kontynencie. Nazwa Parlament Europejski przyjęła się dopiero dziesięć lat później.

Warto wspomnieć, że na początku swojej działalności Parlament nie posiadał dużej władzy, traktowany był jako organ konsultacyjny i doradczy. Wszystko zmieniło się za sprawą wejścia w życie postanowień Jednolitego Aktu Europejskiego, Traktatu z Maastricht oraz Traktatu Amsterdamskiego. Wymienione dokumenty nadały Parlamentowi szereg uprawień, w tym legislacyjnych. Odbyło się to kosztem Rady Unii Europejskiej, z którą Parlament do dziś dzieli funkcję prawodawcze. Wspólnie z Radą Parlament ma więc za zadanie stanowienie nowych aktów prawnych. Poza tym, jego funkcje obejmują także uchwalania budżetu UE oraz sprawdzanie, czy Komisja Europejska działa zgodnie z nim.

Parlament Europejski kontroluje działanie także innych instytucji UE, posiada też pewne uprawnienia kreacyjne, czyli związane ze składem innych organów. Jego zadaniem jest bowiem zatwierdzanie składu Komisji Europejskiej oraz wybór jej przewodniczącego. Parlament może zadawać pytania zarówno Radzie jak i poszczególnym komisarzom. Jako instytucja ma również prawo uchwalania wotum nieufności przeciwko Komisji. Jest to jednak możliwe tylko przy zebraniu 2/3 ilości głosów.

Bardzo ważnym zadaniem Parlamentu Europejskiego jest powoływanie Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich. Warto wspomnieć również o prawach obywateli względem Parlamentu Europejskiego. Każdy obywatel państwa członkowskiego UE może bowiem złożyć do Parlamentu petycję.

Obecnie Parlament Europejski składa się z 766 deputowanych, zwanych posłami do Parlamentu Europejskiego. Każdy z nich wybierany jest na pięcioletnią kadencję. Instytucji przewodniczy wybrana spośród posłów osoba, której kadencja na tym stanowisku wynosi 2,5 roku. Jej zadania obejmują kierowanie obradami parlamentarnymi oraz sprawowanie funkcji reprezentacyjnych. W latach 2009-2012 przewodniczącym Parlamentu Europejskiego był nasz rodak, Jerzy Buzek.

Co ciekawe, obrady Parlamentu nie są prowadzone w jednym języku, ale we wszystkich, jakich używa się w Unii Europejskiej. Każdy poseł może więc przemawiać w swoim ojczystym języku, a jego słowa są symultanicznie tłumaczone na pozostałe języki, co sprawia, że jest zrozumiałe dla każdego. Ponadto, obrady PE tłumaczone są również na języki, jakich używa się w państwach stowarzyszonych z Unią. Pozwala to na bierne uczestnictwo w obradach członkom parlamentów z tych krajów. Sesje Parlamentu odbywają się w Strasburgu i Brukseli. W Strasburgu mają miejsce sesje plenarne, trwające tydzień. W Brukseli odbywają się sesje krótsze, dwudniowe.

W wyjątkowych wypadkach przewodniczący ma prawo zdołać sesję nadzwyczajną. Mimo iż Parlament Europejski może wydawać się nam instytucją odległą i znaną jedynie z informacji z mediów, tak naprawdę wielu z nas może poznać jego pracę od środka. Instytucja posiada bardzo przyjazną stronę internetową, na której można zapoznać się z bieżącymi działaniami Parlamentu. Ponadto, polscy posłowie do PE chętnie organizują wycieczki do Brukseli, których celem jest przybliżenie pracy Parlamentu. Ciekawą propozycją są również oferowane przez nich staże i praktyki dla studentów, głównie takich kierunków jak prawo, europeistyka, stosunki międzynarodowe czy politologia.

Niezbędna jest również dobra znajomość języka angielskiego. Taki wyjazd staje się szansą dla wielu żaków, zarówno tych, którzy zwiążą swoją przyszłość w pracą w instytucjach UE jak i młodych ludzi, chcących dowiedzieć się, jak ona funkcjonuje.