Źródła prawa Unii Europejskiej

Źródła prawa Unii Europejskiej. Prawo pierwotne i prawo wtórne.

Unia Europejska, a właściwie jej działalność staje się coraz powszechniejsza w życiu Polaków i innych krajów członkowskich, dlatego warto jest przybliżyć podstawowe źródła prawa UE. Podstawowymi źródłami prawa Unii Europejskiej są:

Prawo pierwotne

- Prawo pierwotne jest to prawo stanowione przez państwa członkowskie jako część prawa międzynarodowego i wynika ono z traktatów założycielskich takich jak np. Traktat o Unii Europejskiej czy Traktat z Maastricht. Regulują one politykę Unii Europejskiej oraz określają zasady i podział kompetencji.

Prawo wtórne

- Prawo wtórne ( pochodne ) w przeciwieństwie do prawa pierwotnego prawo wtórne jest stanowione przez instytucje Unii Europejskiej na podstawie prawa pierwotnego. Prawo to można podzielić na akty jednostronne i umowne

* jednostronne  ( dyrektywy, decyzje, zlecenia, opinie, komunikaty )

* umowne

- Umowy międzynarodowe zawarte między Unią Europejską, a krajami lub organizacjami

- Umowy między państwami Unii Europejskiej

- Umowy zawarte między instytucjami UE

Prawo pierwotne jak i prawo wtórne są podstawowymi źródłami prawa ( najważniejsze jest prawo pierwotne ) - są jeszcze jednak źródła pomocnicze.

Źródła prawa pomocniczego unii poza orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej obejmują prawo międzynarodowe i ogólne zasady prawa. Te źródła są o tyle istotne, że pomagają uzupełnić luki w ww. przepisach prawa.